Ter voorkoming van misverstanden wijzen wij een ieder er graag en met klem op dat Adtractie BV geen eigenaar is van enig op deze website genoemd, beschreven of gemeld project, doch slechts fungeert als de rechtspersoon welke in overleg met, namens of in opdracht van derden projecten ontwikkeld, exploiteert of begeleidt.

Bij projecten waarvan we melden dat de naam van het project in kwestie een handelsnaam draagt of betreft van Adtractie BV dient deze melding te worden bezien als exact hetgeen er staat. Handelsnamen voegen we toe aan de handelsnamen van Adtractie BV om zo juridisch correct de exploitatie c.q. vormgeving van projecten ter hand te kunnen nemen en indien nodig ook met de betreffende handelsnamen naar buiten te kunnen treden. Ook zorgt het er voor dat enige transactie boekhoudkundig kan worden verwerkt en er bij het desbetreffende project een rechtspersoon hoort welke geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel.

Eigendomsrechten, zowel juridisch als economisch, berusten altijd ten volle bij onze opdrachtgevers.