Doet uw webwinkel mee?

Rond de zestig kinderen in Nederland hebben de ziekte van Batten. Een spijsverteringsziekte waar nu nog niets tegen te doen is. Cru gesteld: kinderen gaan er aan dood. Wereldwijd zijn er vele duizenden kinderen met deze ziekte, en als je er over leest en je eigen kinderen zijn gezond bekruipt je een beetje het gevoel dat je als ouder aan een enorm verdriet bent ontsnapt.

Stop de ziekte van Batten. Goed, een mooi plan. Maar omdat er, hoe ridicuul eigenlijk, te weinig kinderen aan deze ziekte lijden is het voor de farmaceutische industrie commercieel niet aantrekkelijk om onderzoek te doen naar een medicijn tegen deze ziekte. Onderzoeken financieren moet dus voortkomen uit inzamelingsakties. En daar dragen wij met een gloedjenieuw concept graag een flinke steen aan bij.

Help wat sloopt slopen

Om u een indruk te geven van wat we kunnen bereiken eerst een paar cijfers uit het jaarverslag 2016 van beatbatten.com: de prognose is dat in 2017 rond de 157.000 euro kan worden ingezameld waarvan na aftrek van allerlei kosten 40.000 euro resteert om over te maken ten bate van onderzoek. Veertig mille. Hoe goed ook: in het licht van de benodigde onderzoekskosten is het een druppel op een gloeiende plaat.

Stop de ziekte van Batten. Nog steeds een mooi plan.

Batten, spijsverteringsziekte. Dat de aktie iets rond eten moest zijn was al gauw duidelijk. Mensen vragen om geld over te maken kan wel, maar het is niet de manier om op te vallen in de massa van goede doelen. En geven is eenmalig, terwijl je toch het liefst hebt dat wat je in elkaar zet jaar in jaar uit door kan lopen. En hoe gruwelijk een ziekte als Batten ook is: als je geld voor onderzoek wilt inzamelen moet je er toch een heel klein beetje een eigen en vooral positieve draai aan geven.

Wel, we hebben inmiddels een mooi plan. Beter nog: we hebben een heel erg mooi plan.

Een plan dat rond de drie miljoen euro per jaar kan opbrengen. Liefst 75 (!!) maal meer dan het resultaat dat men voor heel 2017 verwacht. Een enorm simpel plan waarbij we niet keer op keer mensen confronteren met het feit dat de ziekte van Batten vreselijk is. Een plan dat draait om gezelligheid, en die gezelligheid juist een extra impuls geeft door er een goed doel aan te koppelen. Maar ook een plan dat non stop door kan draaien en met louter een vertaling van de website straks naar elk land ter wereld kan worden overgezet.

We hebben nog heel even wat tijd nodig om vorm en inhoud aan de basis van het project te geven. En als we straks zover zijn dat we van start kunnen gaan hopen we dat ook u meedoet. O ja…ook wel even handig om te vermelden: we zijn op zoek naar winkeliers die online artikelen verkopen die te maken hebben met eten, drinken en koken. En ja, meedoen is straks ook voor u in commercieel opzicht de moeite meer dan waard!

Hoe ook u kunt deelnemen staat zeer binnenkort online.

Dus let op onze website!