likemeat.nl

De markt voor vega-producten en vleesvervangers is booming business. En dat is niet zo vreemd ook. Er komt steeds meer aandacht voor het leed dat heel veel slachtdieren ondergaan, en de jongeren van nu geven in toenemende mate aan geen vlees meer te willen eten. Of beter gezegd: ze willen geen dieren meer eten.

Het meest veelzijdige stukje vlees(vervanger)?

Vleesvervangers bestormen nu al de markt, en over niet al te lange tijd maakt ook kweekvlees waarschijnlijk wel zijn intrede in de supermarkt. Eigenlijk puur en alleen omdat de markt er om vraagt.

Nu specialiseren in de verkoop van vleesvervangers kan er straks voor zorgen dat u klaar bent voor elke ontwikkeling die komen gaat, en dankzij uw expertise kunt u dan als grotere of misschien wel als de grootste speler binnen dit segment voordeel halen uit die enorme markt. Een markt van straks alleen al in Nederland vele honderden miljoenen euro’s omzet per jaar.

En welke domeinnaam is er dan beter dan deze? Kort, makkelijk te onthouden en extreem to the point. Dezelfde naam met de .be extensie is bij de koop ingebrepen.

Dus heeft u interesse? Neem dan eens contact met ons op, of doe een goed bod.