Bij de verkoop van domeinnamen is elke bieding die u doet een bod exclusief 21% BTW. Komen we met u tot overeenstemming op een prijs dan kan de transactie doorgang vinden.

Bij de verkoop van een domeinnaam moet de betaling naar de verkoper en de verhuiscode van de domeinnaam moet naar de koper. Met die verhuiscode kunt u uw domeinnaam registreren bij uw eigen ISP of registrar.

Indien u dat wenst kunnen we elke verkoop laten verlopen via sedo.com. Dat is absoluut veilig, en sedo.com heeft daarnaast als het gaat om de afwikkeling van domeinverkopen een meer dan uitstekende reputatie.

Bij een afwikkeling via sedo.com komen de kosten voor rekening van de koper. Houdt daarbij rekening met tien tot vijftien procent aan kosten.

In geval u direct met ons de verkoop wenst te regelen dient u de koopsom plus de daarover verschuldigde BTW over te maken op een door ons te duiden bankrekening. Na ontvangst van de betaling bellen wij u met de juiste verhuiscode. Nadat u deze verhuiscode foutloos heeft kunnen noteren stuurt u ons een email met de mededeling dat u de verhuiscode heeft ontvangen, en vermeldt in uw bericht tevens de doorgegeven verhuiscode.

Na ontvangst van uw email sturen wij u de verhuiscode nogmaals per email.

Deze constructie voorkomt dat er op enig tijdstip discussies ontstaan over de juistheid van de doorgegeven verhuiscode.

Verkopen van domeinnamen zijn onomkeerbaar, onherroepelijk en worden tot uitvoer gebracht zonder enig recht op restitutie van (een deel van) de door u betaalde koopsom.

Kunt u de koopsom van een domeinnaam niet ineens voldoen?

Voor namen met een handelswaarde van 7.500 euro of meer bieden we de mogelijkheid om deze aan te schaffen op basis van huurkoop. Na een aanbetaling van 25% van de koopsom kan het restant in maximaal 36 gelijke termijnen worden voldaan. Na het voldoen van de laatste termijn zenden wij u de verhuiscode toe. Blijft u in gebreke met het voldoen van de maandelijkse betalingen en bedraagt uw achterstand meer dan twee maanden zullen wij zonder verdere waarschuwing vooraf de overeenkomst met u ontbinden en het gebruik door u van de domeinnaam termineren of opschorten. Dit geldt ook indien wij een oneigenlijk gebruik van de domeinnaam constateren of enige activiteit welke de waarde of integriteit van de domeinnaam kan schaden. Bij een door ons ontbonden overeenkomst bestaat geen mogelijkheid deze overeenkomst te laten herleven.

Tot slot:

Ook u helpen we graag vooruit. Heeft u een idee? Heeft u ergens hulp bij nodig?

Hebben wij de domeinnaam en u het plan? Samenwerken, of hulp nodig op no cure no pay?

Laat het gerust weten.