We gaan proefdraaien

In ons blog van 12 mei stelden we dat het weggeven van aandelen bij projecten die vooral behoefte hebben aan kapitaal ter financiering van promotie een optie is welke het overdenken waard is. Immers: geef 1.000 aandelen weg en je hebt in principe 1.000 actieve ambassadeurs. Reken die ambassadeurs voor dat ze aan hun gratis aandeel een mooi dividend per jaar kunnen overhouden en je promotieapparaat is in beweging.

Crowdsharing net zo sterk als crowdfunding?

In het zelfde bericht gaven we aan dat we een proef zouden gaan draaien met het systeem om uit te zoeken of het inderdaad werkt. Immers: waar een theorie nog niet het kleinste gaatje vertoont kan de praktijk die theorie geheel of gedeeltelijk ontkrachten. Dikke kans dat er kinderziekten opduiken die niet voorzien zijn, of de markt die je dacht dat er was is er helemaal niet.

Juist in dat laatste schuilt een intellectuele uitdaging. Voorkom lekken in het systeem, en bewijs zo per saldo de theorie. Met het geselecteerde project hebben we naar beste weten en kunnen elke mogelijke variant denkbaar bekeken, geanalyseerd en vervolmaakt. Er zijn geen zwakke plekken, en nog aardiger: elk aandeeltje geeft indirect al een dividend van tien euro.

Als proefballon hebben we gekozen voor de BNBBON. Een project met een meer dan fantastisch potentieel, en vooral ook een project waar als het eenmaal draait continuïteit goed te waarborgen is.

Meer weten? Ook een gratis aandeel hebben?

Alle informatie is te vinden op de website van de BNBBON, en die gaat per dinsdag 1 augustus 2017 live.

Trefwoorden:, , ,