Webwinkelvereniging

Keurmerken zijn niet onafhankelijk. Ga maar na: voor slechts bijvoorbeeld honderd euro per jaar mag ook uw webwinkel keurmerk X dragen. Zo vertegenwoordigt u voor dat keurmerk honderd euro omzet en pas als het echt niet anders kan zullen ze u afwijzen of royeren. Maar dan moet u het al behoorlijk bond hebben gemaakt. Immers: in vijf jaar tijd levert u 500 euro op, en dat gooit men echt niet vrijwillig overboord.

Onafhankelijk keurmerk? Bestaat dat?

Een compleet onafhankelijk keurmerk bestaat dus niet. Een keurmerk bestaat tenslotte bij de betalende voerders van dat keurmerk. En zolang er in de te betalen bijdrage een winstdeel zit, en dat is alles wat meer is dan de netto registratie- en verwerkingskosten, is een keurmerk gewoon een commerciële onderneming die gebakken lucht verkoopt.

Maar dan is de vraag of een beter en onafhankelijk geheel kan worden opgezet.

Dat blijkt zelfs relatief gemakkelijk.

Zet een vereniging op, laat alleen door leden voorgedragen derden toe en royeer alles en iedereen die zich niet aan de regels van de vereniging wenst te committeren of de regels niet in ere houdt. De kosten per lid per jaar zullen bij een wat meer massale deelname de 15 euro per jaar zeker niet overschrijden, en als je een bestuur vormt dat de binnenkomende penningen beheert ten bate van de leden en tegelijkertijd een zeer strak beleid voert ten aanzien van de regels heb je een orgaan dat onafhankelijk is.

Geef elk lid een nummer, en zorg ervoor dat iedereen die het predikaat “lid van…” voert dat lidmaatschapsnummer op de eigen website toont en aanklikbaar maakt. Zo komt iedereen die het nummer aanklikt op de pagina van de vereniging waar de meest actuele info over dat lid te vinden is.

In een dergelijke opzet kunnen heel wat keurmerken de deur uit. Als je de leden van je vereniging middels een peer to peer systeem op elkaar laat letten zijn problemen makkelijker te ondervangen, en met een strikt beleid vormt een dergelijke vereniging al binnen twee tot drie jaar een lichaam dat men beziet als uiterst integer.

We zijn op zoek naar vijf tot zeven personen die samen een compleet bestuur voor een dergelijke vereniging willen vormen, en actief mee willen denken en werken aan de vormgeving. Dit bestuur leidt de vereniging in de ruimste zin des woords, en is dus ook bijvoorbeeld verantwoordelijk voor alle promotie naar buiten toe van de vereniging. Onkostenvergoedingen, reisgelden en overige vergoedingen dient het bestuur zelf vast te stellen.

De bijdrage van Adtractie BV beperkt zich tot het bouwen en bijhouden van de website voor de vereniging, en Adtractie BV heeft na oprichting geen bemoeienis met de stichting, noch heeft enige representant van haar zitting in het bestuur.

De domeinnaam webwinkelvereniging.nl is reeds gereserveerd.

Interesse? Commentaar, tips of adviezen?

Mail ons?